About Us

Ang San Diego Christian Fellowship (SDCF) – The Filipino Congregation (TFC) ay ang pangatlong kongregasyon ng SDCF.  Ito po nag-umpisa bilang isang Filipino Ministry noong Agosto 2017 kung saan kami ay nagmi-meet tuwing Sabado ng gabi sa loob ng isang taon.  Makaraan ang isang taon, Agosto 2018 – ang SDCF-TFC po ay nag-umpisa ng mag-meet linggo-linggo sa araw mismo ng Linggo. 


Noon pong January 2019, ang SDCF Filipino Ministry ay pormal ng naging SDCF-TFC Congregation.  Kami po ay isang kongregasyon kung saan karamihan sa amin ay First Generation Filipino.  Lahat po ng aming mga awitin ay sa sariling wika.  Ang preaching po ay TagLish.  Ang worship service po ay tuwing araw ng Linggo at 10:15am.  Ginagamit po namin ay either English or Tagalog Bible. 


Bisitahin nyo po kami at sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon gamit ang ating sariling wika.  Sabi nga po, we are unapologetically Filipino sa ating worship expression.

Rick Barreyro

Congregational Pastor

Ang nais ko para sa TFC ay lalo pa kaming lumago sa bilang at pananampalataya, sa kabila ng kasalukuyang pandemya.  Aming dalangin na makapag-train pa kami ng future leaders na magagamit ng Panginoon sa Kanyang Iglesia.  Sa dami ng ating mga kababayan sa San Diego especially sa Mira Mesa area, nais naming makapamahagi ng Mabuting Balita sa kanila sa lalong madaling panahon.

Ministries

Children’s Ministry

Leader: Sally Barreyro


Outreach Ministry
Leader: Manny Suarez


Worship Ministry
Leader: Vangie Santos


Usher Ministry

Leader: Marissa Suarez


Men's Ministry

Leader: Pastor Rick


Women's Ministry

Leader: Sally Barreyro


Media Team Ministry

Leader: Alex Lopez & Menard Fronda


Medical Team Ministry

Leader: Neph Lindo


Kingdom of God Discipleship Ministry

Leader: Nitta Elizaga